algemene voorwaarden

Chipsmall beheert de website www.chipsmall-nl.com om online toegang te bieden tot informatie over producten die verkrijgbaar zijn bij Chipsmall (het \"product\") en om de aankoop van Producten (de \"Dienst\") te vergemakkelijken. Deze gebruiksvoorwaarden, samen met de bestelvoorwaarden, worden aangeduid als deze \"overeenkomst\". Door Chipsmall te gebruiken, gaat u akkoord met elk van de volgende voorwaarden die hierin worden uiteengezet (\"Gebruiksvoorwaarden\"). Door producten te bestellen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de bestelvoorwaarden, zoals hieronder uiteengezet. Chipsmall behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Uw gebruik van de site na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord om de gewijzigde overeenkomst te volgen en eraan gebonden te zijn. De laatste datum waarop deze overeenkomst werd herzien, wordt hieronder vermeld.

1. Intellectuele eigendom.
De Service, de Site en alle informatie en / of inhoud die u ziet, hoort of anderszins ervaart op de Site (de \"Inhoud\") worden beschermd door China en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, en behoren toe aan Chipsmall of haar moedermaatschappij , partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. Chipsmall verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Site, de Dienst en de Inhoud te gebruiken om delen van de Inhoud die u selecteert af te drukken, te downloaden en op te slaan, op voorwaarde dat u: (1) alleen deze kopieën van de inhoud voor uw eigen interne zakelijke doeleinden of uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (2) de inhoud niet kopiëren of plaatsen op een netwerkcomputer en de inhoud niet verzenden, verspreiden of uitzenden in welke media dan ook; (3) wijzig of wijzig de inhoud op geen enkele manier, en verwijder of wijzig geen copyright- of handelsmerkvermeldingen. Als gevolg van deze licentie wordt geen recht, titel of belang in gedownloade inhoud of materiaal aan u overgedragen. Chipsmall behoudt zich de volledige titel en volledige intellectuele eigendomsrechten voor op alle inhoud die u van de site downloadt, onderhevig aan deze beperkte licentie voor u om persoonlijk gebruik te maken van de inhoud zoals hierin uiteengezet. U mag geen van de merken of logo's die op de site verschijnen gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. U mag de startpagina of andere pagina's van deze site op een andere website of webpagina niet spiegelen, schrapen of inlijsten. U mag geen \"diepe links\" met de site verbinden, dwz links naar deze site maken die de startpagina of andere delen van de site omzeilen zonder schriftelijke toestemming.

2. Afwijzing van garanties.
Chipsmall geeft geen expliciete, impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot enig product, of met betrekking tot de site, de service of de inhoud. Chipsmall wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en geen inbreuk met betrekking tot de producten, de site, de service , en de inhoud. Chipsmall garandeert niet dat de functies die door de site of de service worden uitgevoerd, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, of dat defecten in de site of de service zullen worden gecorrigeerd. Chipsmall garandeert niet de juistheid of volledigheid van de inhoud, of dat eventuele fouten in de inhoud zullen worden gecorrigeerd. De site, de service en de inhoud worden aangeboden op een \"as is\" en \"zoals beschikbaar\" basis. Bij Chipsmall worden de IP-adressen van bezoekers periodiek herzien en geanalyseerd met het doel om onze website te monitoren en effectief te verbeteren, en zij wordt niet buiten Chipsmall gedeeld. Tijdens een websitebezoek kunnen we u om contactgegevens vragen (e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en adressen voor verzending / facturering). Deze informatie wordt op vrijwillige basis verzameld - en alleen met uw toestemming.

3. Beperking van aansprakelijkheid.
Chipsmall is in geen geval aansprakelijk jegens de koper of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, punitieve of voorbeeldige schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van zakelijke kansen) die voortvloeien uit of verband houden met naar; (I) Elk product of elke dienst die door Chipsmall wordt geleverd of geleverd, of het gebruik van onvermogen om deze te gebruiken; (II) Het gebruik van of het onvermogen om de site, de dienst of de inhoud te gebruiken; (III) Elke transactie uitgevoerd via of gefaciliteerd door de site; (IV) Elke claim die is toe te schrijven aan fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de site, de service en / of de inhoud; (V) Ongeautoriseerde toegang tot of alliteratie van uw transmissies of gegevens; (VI) Verklaringen of gedragingen van een derde partij op de site of de service; (VII) Elke andere kwestie met betrekking tot de producten, de site, de service of de inhoud, zelfs als Chipsmall op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De enige verplichting en aansprakelijkheid van Chipsmall voor productdefecten is, naar keuze van Chipsmall, om een ​​dergelijk defect product te vervangen of om het door de klant betaalde bedrag aan de klant terug te betalen, daarom zal de aansprakelijkheid van Chipsmall in geen geval de aankoopprijs van de koper overschrijden. De voorgaande remedie is onderworpen aan de schriftelijke kennisgeving van het defect door de koper en de retournering van het defecte product binnen zestig (30) dagen na aankoop. De voorgaande remedie is niet van toepassing op producten die zijn blootgesteld aan verkeerd gebruik (inclusief maar niet beperkt tot statische ontlading), verwaarlozing, ongelukken of modificatie, of op producten die tijdens de montage zijn gesoldeerd of gewijzigd, of die anderszins niet kunnen worden getest. Als u niet tevreden bent over de site, de service, de inhoud of de gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie om de site niet langer te gebruiken. U erkent, door uw gebruik van de site, dat uw gebruik van de site op eigen risico is.

Bestelvoorwaarden

Alle bestellingen die via de site of via de gedrukte catalogus worden geplaatst, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief de volgende bestelvoorwaarden. Geen enkele wijziging, wijziging, verwijdering of aanpassing van deze overeenkomst is toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Chipsmall. Elke vermeende wijziging die door een koper is ingediend in eventuele aanvullende documentatie, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Bestellingen die zijn geplaatst op formulieren die afwijken van deze voorwaarden, kunnen worden geaccepteerd, maar uitsluitend op basis van het feit dat de voorwaarden van deze overeenkomst prevaleren.

1. Ordervalidatie en acceptatie.
Wanneer u een bestelling plaatst, kunnen we uw betaalmethode, verzendadres en / of belastingvrij identificatienummer, indien van toepassing, verifiëren voordat we uw bestelling verwerken. Het plaatsen van een bestelling via de site is een aanbod om onze producten te kopen. Chipsmall kan uw bestelling accepteren door uw betaling te verwerken en het Product te verzenden, of kan, om welke reden dan ook, uw bestelling of een deel van uw bestelling weigeren. Geen enkele bestelling wordt geacht te zijn aanvaard door Chipsmall totdat het Product is verzonden. Als we weigeren uw bestelling te accepteren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres of andere contactgegevens die u bij uw bestelling hebt opgegeven.

2. Elektronische communicatie.
Wanneer u een bestelling plaatst via de site, bent u verplicht om een ​​geldig e-mailadres op te geven, dat we kunnen gebruiken om met u te communiceren over de status van uw bestelling, u te adviseren over verzending van nabestelde producten en om u andere kennisgevingen te sturen. , onthullingen of andere mededelingen met betrekking tot uw bestelling.

3. Prijsstelling.
De offertes van de Chipsmall-website en aanverwante diensten worden alleen berekend in Amerikaanse dollars en afwikkeling van de valuta, als de Amerikaanse valuta niet binnen het bereik van het gebruik van nationale of regionale klanten valt, wissel dan de wisselkoers voor de overeenkomstige omrekening volgens hun eigen land of Regio's. Alle prijzen zijn in Amerikaanse dollars.

4. Productinformatie.
Chipsmall website type product, productbeschrijving en parameters, de relevante foto's, video en andere informatie worden geleverd door internet en relevante leveranciers, Chipsmall website draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, integriteit, wettigheid of authenticiteit van de informatie. Bovendien dragen de website van Chipsmall of enig gebruik van informatieverstrekkende bedrijven en hun risico's op deze website geen enkele verantwoordelijkheid.

5. Betaling.
Chipsmall biedt de verschillende handige betaalmethoden in Amerikaanse dollars, waaronder PAYPAL, Creditcard, Master Card, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin de bestelling is geplaatst. Als u andere betalingsvoorwaarden heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Chipsmall via [email protected].

6. Verzendkosten.
Verzend- of vrachtkosten, verzekering en douanerechten op de bestemming zijn voor rekening van de klanten.

7. Bankkosten.
Voor bankoverschrijvingen rekenen we US ​​$ 35,00 bankkosten, voor PAYPAL en creditcard rekenen we 5% servicekosten van het totale bedrag, voor Western Union zijn er geen bankkosten.

8. Verwerkingskosten.
Er is geen minimum order- of administratiekosten.

9. Vrachtschade en retourbeleid.
Als u goederen ontvangt die tijdens het transport zijn beschadigd, is het belangrijk om de verzenddoos, het verpakkingsmateriaal en de onderdelen intact te houden. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Chipsmall om een ​​claim in te dienen. Alle retourzendingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden gedaan en vergezeld gaan van het originele factuurnummer, certificaat van garantiekaart, foto van het onderdeel en een korte uitleg of het testrapport van de reden voor de retourzending. Retourzendingen worden na 30 dagen niet meer geaccepteerd. Geretourneerde goederen moeten in de originele verpakking en in verkoopbare staat zijn. Onderdelen die worden geretourneerd wegens een fout van de klant op het moment van offerte of verkoop, worden niet geaccepteerd.

10. Douane probleem.
De offertes van Chipsmall zijn FOB-prijs, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inklaring van de bestemmingslanden. vergoeding, het is allemaal de plicht van de klant om de onderdelen van de lokale douane van de klant te verwijderen. Chipmall zal niet opnieuw verzenden als onderdelen werden vastgehouden of in beslag genomen door de lokale douane van de klant, er is geen restitutie van de betaling.

11. Taken en verantwoordelijkheden.
Chipsmall is een professioneel B2B- en B2C-handelsplatform en we kunnen alleen de uiterlijke staat van de goederen inspecteren, maar niet de innerlijke functie. Retourzendingen binnen 30 dagen worden geaccepteerd, maar klanten hebben geen recht om Chipsmall te vervolgen voor niet-functionele goederen, en hebben ook geen recht om extra compensatie te vragen. Chipsmall is een serviceplatform, we zijn geen fabrikanten, we leveren alleen de service en helpen klanten om de producten te kopen die ze nodig hebben. Chipsmall behoudt zich het recht voor om een ​​definitieve toelichting te geven.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

feedback

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij de producten en diensten van Chipsmall. Uw mening is belangrijk voor ons! Neem even de tijd om het onderstaande formulier in te vullen. Uw waardevolle feedback zorgt ervoor dat wij u consequent en uitstekend van dienst zijn. Dank u om deel uit te maken van onze reis naar uitmuntendheid.